Wednesday, January 15, 2014

Anti-Fascistisch Front / Verzet (belgium)

Deze weblog is het digitaal verder zetten van AFF-Info/Verzet, het tweemaandelijks tijdschrift van het Anti-Fascistisch Front (AFF). # Deze weblog is sinds 20 februari 2005 online.