Friday, November 22, 2013

Donderdag 28 november 2013: infomoment vredesactie Ctrl+Alt+EU Geen militair Europa @ Azzes

 Vredesactie lanceert een nieuwe campagne tegen de militarisering van Europa. Want, hoewel het volgens sommigen een vredesproject is, is de EU onmiskenbaar een militaire macht geworden. Eén van de meest zorgwekkende evoluties hierin is de invloed van de wapenindustrie op het Europese Veiligheid- en Defensiebeleid. Het is hoog tijd om weerwerk te bieden, om de militarisering van de EU aan de kaak te stellen!
 
Dit weekend (van 22 tot 24 november) organiseren ze ook een voorbereidingsweekend in Brussel.  In dit weekend wordt ook informatie gegeven over de campagne en worden er acties voorbereid in affiniteitsgroepen. Via actie-gerichte workshops wordt gekeken hoe de acties zo optimaal mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Inschrijven hiervoor kan via de website van Vredesactie.
 
Op donderdag 28 november organiseren we een infomoment over de campagne Ctrl+Alt+EU en de acties errond in ‘t Assez om 20u.
 
Check zeker ook eens de website van Vredesactie voor meer info over de campagne en acties die al gepasseerd zijn: http://www.vredesactie.be/nl/campagnes/ctrl-alt-eu/ctrlalteu