Friday, October 5, 2012

14 Oktober 2012 Belgische gemeente -, districts - en provincieraadsverkiezingen

Zondag 14 Oktober 2012 
Stemrecht, GEEN stemplicht !!!
Denk zelf, stem NIET !!!
Fuck all authority, Give us Anarchy, Peace, Freedom, Equality !!!