Thursday, November 16, 2017

24 / 25 NOVEMBER 2017 - BUY NOTHING DAY - KOOP NIETS DAG

A new product is widely available on the last Friday & Saturday of November, the Buy Nothing Day & International Buy Nothing Day. Buy it as often as you can!

A new product conquers the market: the product Nothing! There is great demand for Nothing. Millions of people need Nothing! The new product is now available at an attractive price, you get nothing for nothing! The applications are endless. Nothing gives room in the house, requires no maintenance, no need to secure and consumes no energy. It even provides energy because for nothing the sun rises! Nothing is better! Buy Nothing!

The perfect time to purchase Nothing is on the last Friday & Saturday of November, (International) Buy Nothing Day. That day is after all the day of protest par excellence of anyone who opposes consumerism, the pursuit of economic growth, the power of big business, the 24-hour-stress society, the seven-day sales week and a life in the service of economy.

Een nieuw product is volop verkrijgbaar op de laatste zaterdag van november, de Internationale Niet-Winkeldag. Koop het zo vaak u kunt!

Een nieuw product verovert de markt: het product Niets! Er is veel vraag naar Niets. Miljoenen mensen hebben Niets nodig! Het nieuwe product is nu verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs: je krijgt Niets voor niets! De toepassingsmogelijkheden zijn legio. Niets geeft ruimte in huis, vraagt geen onderhoud, hoeft niet verzekerd te worden en verbruikt geen energie. Het geeft zelfs energie, want voor Niets gaat de zon op! Niets is beter! Koop Niets!

Het uitgelezen moment om Niets aan te schaffen is op de laatste zaterdag van november, Internationale Niet-Winkeldag (Buy Nothing Day). Die dag is immers de protestdag bij uitstek van iedereen die zich verzet tegen het consumentisme, het najagen van economische groei, de macht van de grote bedrijven, de 24-uur-stressmaatschappij, de zevendaagse koopweek en een leven in dienst van de economie.


Download our Buy Nothing Day 2017 pamphlets here :
Includes  JPG's like below and a print ready PDF with 4 pamplets on a page, 
good for recto verso printing on A4 format.

eng version: Friday 24 Nov BND and Saturday 25 Nov BND International, 2017 pamphlets Dutch/NL versie : Zaterdag 25 Nov, 2017 Koop Niets Dag (KND) pamfletten.