Saturday, April 29, 2017

1 Mei - DAG VAN GEEN ARBEID

Maandag 1 mei 2017
U hebt jarenlang ellendige vernederingen doorstaan, u hebt jarenlang geleden aan onmeetbare ongelijkheden, u hebt uw zelf dood gewerkt, u hebt de pijn doorstaan van tekortkoming en honger,  uw kinderen hebt u opgeoffered aan de macht der bedrijfsleven. - In het kort: U bent miserabel  geweest en een gehoorzame slaaf al die jaren : Waarom? Om aan de onverzadigbare hebzucht te voldoen, om de zakken van uw luie stelende meester te vullen? Als u hem/haar nu vraagt uw last te verminderen , sluit hij/zij de miserabele druppel van uw geldkraan af tot u sterft.  Vernietig het afschuwelijke monster dat probeert om u te vernietigen.
Trek ten strijde iedereen, ten strijde!!!

Slavernij is een vorm van onvrijwillige dienst waarin een persoon wordt behandeld als het eigendom van een ander persoon. De persoon die het bezit is, wordt slaaf genoemd.
Dwangarbeid treedt op wanneer een individu wordt gedwongen om te werken tegen zijn of haar wil, onder bedreiging van geweld of andere straf, met beperkingen op hun vrijheid.

Er moet maar één aanwezige zijn voor slavernij om te bestaan.
Iemand is in slavernij indien zij:
  • Gedwongen is te werken - door middel van mentale of fysieke bedreiging;
  • In bezit is, of gecontroleerd door een 'werkgever', meestal door middel van geestelijke of lichamelijke mishandeling of de dreiging van misbruik;
  • Word ontmenselijkt, behandeld als een grondstof of gekocht en verkocht als 'eigendom';
  • Lichamelijk beperkt is, of beperkingen die op zijn / haar bewegingsvrijheid worden opgelegt.

Slavernij 'ontmenselijkt:
Slavernij reduceert mensen tot productiemiddelen' en stelt het gewin van een kleine groep 'boven de menselijke waardigheid van velen.Slavernij komt nog veel in de wereld voor, hoewel het in de hele wereld verboden is .Er zijn meer slaven vandaag de dag dan op eender welk  punt in de menselijke geschiedenis, deel van de reden is simpelweg  economie. slavernij was legaal tot December 1865. Loonslavernij is het nog steeds.

Dus ... het is aan ons "de mensen" om fascisme, kapitalisme en slavernij te vernietigen , voor een betere toekomst!!! Verzet u en vecht tegen fascisme, kapitalisme en slavernij om het te vernietigen wanneer je kunt!!!