Tuesday, June 18, 2013

Vrouwen in 't Zwart (Leuven) (Women in Black)

Vrouwen in ‘t Zwart is een wereldwijd netwerk van vrouwen dat zich inzet voor een rechtvaardige vrede, tegen oorlog, militarisme, discriminatie, homofobie, racisme, onrechtvaardigheid en alle vormen van geweld.
 
Wij zijn geen organisatie maar een internationaal netwerk met een speciale formule van actie voeren.
 
Vrouwen in ’t Zwart staat voor geweldloze acties, die op geregelde tijden, in Leuven wekelijks, gehouden worden. Wij voeren actie door middel van “STILLE” wakes. Stilte kan véél luider en sterker klinken dan zoveel woorden die niet gehoord worden. Wij kleden ons in zwarte kleren als rouw voor alle slachtoffers van geweld, discriminatie, destructie van mensen en natuur. Bij deze feministische acties, waar vrouwen zwarte kleding dragen, wordt het traditioneel passieve rouwen voor de oorlogsdoden, uitgebreid tot een krachtig verzet tegen de logica van oorlog en geweld.
http://snellings.telenet.be/womeninblackleuven/

Women in Black is a world-wide feminist network of women committed to peace with justice and is actively opposed to all forms of violence and discrimination, including militarism,  racism, and homophobia.
WiB is not an organisation, but an international network WiB is also a means of communication and a formula for action.
WiB stands for  non-violent and non-aggressive action, and throughout the world conducts silent vigils while dressed in black. Our silence speaks more loudly and far stronger than thousands upon thousands of angry words. Our black attire signifies a feminist action which converts women’s traditional passive mourning for the wartime dead into a powerful refusal of the logic of war.